Advies voor bedrijven

Voor bedrijven verzorg ik, door onderzoek ondersteunde, adviestrajecten die helpen om inzicht te krijgen in welke belangen er precies spelen en welke factoren van doorslaggevend belang zijn voor de strategische bedrijfsvoering. Vanuit dit adviestraject is het mogelijk om goed gefundeerde beslissingen te nemen die de toekomst van de organisatie helpen waarborgen.

Wat ik doe

Veel organisaties doen moeite om hun bedrijfsvoering en interne communicatiesystemen te optimaliseren. Organisaties die onderweg zijn naar vitale teams, meer medewerkersgeluk of een optimale klant- of clientbediening. In deze zoektocht naar meer betekenis en optimalisatie van processen is het vaak een wir war aan belangen (meer hierover in mijn laatste blog). Een organisatie-breed onderzoek of teamscan kan dan behulpzaam zijn. Niet elke afdeling of elk team bevindt zich in dezelfde fase van een doorontwikkeling of heeft al alle passende vaardigheden in huis om te veranderen. Een onderzoek of scan geeft overzicht en brengt de huidige stand van zaken goed in kaart. Het adviestraject kan op maat worden uitgesneden.

Voor het onderzoeksgedeelte van het adviestraject maak ik niet alleen gebruik van kwantitatieve onderzoeksinstrumenten (online surveys), maar ook van kwalitatieve methoden. U kunt daarom van mij ook interviews verwachten gebaseerd op waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) en de kritieke incidenten methode (Critical Incident Technique).

Samensturing

In 2019 volgde ik de opleiding tot Practitioner Samensturing bij Saminc. Sindsdien verzorg ik voor Saminc als onderzoeker nulmetingen, teamscans, etc. op basis van Samensturing. Voor Saminc zet ik me ook in voor de wetenschappelijke validatie van de prachtige effecten van Samensturen.

Sluiten