Advies voor kerken

Voor kerken verzorg ik coachingstrajecten op basis van Samensturing en vanuit de Leven uit de Bron principes. Veel kerken worstelen met teruglopende ledenaantallen en verminderde motivatie van leden om deel te nemen aan het gemeenteleven. Bij veel kerkenraden ontbreekt het vermogen om hier adequaat op te reageren. In het coachingstraject verzorg ik trainingen om deze vermogens weer aan te wakkeren, zodat er weer innerlijke motivatie en een dynamiek van gemeenteopbouw ontstaat. U kunt van mij trainingen verwachten met een stukje Bijbelse verdieping, hernieuwde doelbepaling en onderling verbindende oefeningen. Ook een onderzoek naar de waardering van het gemeenteleven of de geloofsbeleving behoort tot de mogelijkheden. 

Meer weten over mijn visie op de veranderkracht van kerken? Beluister hier de podcast die ik onlangs opnam voor het Change & Church leernetwerk van de PThU:

 

Ervaring

In 2017 heb ik, samen met een aantal studenten van de VIAA een onderzoek uitgezet in mijn eigen PKN gemeente. Voor dit onderzoek hebben we 8 interviews gehouden en bijna 1000 vragenlijsten verspreid onder leden van deze gemeente, met als doel de effecten te analyseren van het in 2012 ingezette beleid. Tevens was het de bedoeling om te zoeken naar factoren die de betrokkenheid van buitenstaanders en randleden mogelijk kunnen vergroten. Het leverde bijzondere inzichten op in het functioneren van onze gemeente. Deze inzichten zijn gepubliceerd in het Nederlands vakblad Dienst (herfst 2017).

Voor de PThU werk ik mee aan onderzoek naar gemeentelijke vitaliteit: het Nieuw Kerkelijk Peil. Wilt u ook weten wat de kracht van uw gemeente is en waar belangrijke verlangens liggen van gemeenteleden die weer tot nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden? Meld u dan hier aan voor zo’n onderzoeks- en adviestraject: https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuw-kerkelijk-peil/

Bezinningsdagen voor kerken

Voor kerkenraden verzorg ik ook bezinningsdagen om te komen tot verdieping en vernieuwing van het gemeenteleven. Onlangs leidde ik de bezinningsdag van onze kerkenraad (PKN) op een prachtige locatie net buiten Vriezenveen: de Johanneshoeve. De voorzitter van de kerkenraad, Gerben Huijgen, vertelt daarover:

“Onlangs hadden we als Wijk Midden o.l.v. Karen Zwijze een bezinningsmiddag. Karen gaf ons een helikopterview van het Oude en Nieuwe Testament en daarna hebben we met elkaar stil gestaan bij de kern van ons geloof. Kerkenraadsleden konden met kernwoorden aangeven wat belangrijk is voor hun geloof en konden aangeven waar zij vonden dat we als wijkgemeente voor staan. In één op één gesprekken zijn we ingegaan op de vraag wie de Heilige Geest is en wat Hij voor ons betekent. Een geslaagde bijeenkomst met als opbrengst gedragen input en uitgangspunten van het nieuwe beleidsplan. Daarnaast door de persoonlijke aanpak en fijne gesprekken een hechtere groep en bemoediging naar elkaar toe”.

Gerben Huijgen

Voorzitter kerkenraad

Sluiten